Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie

V místech, kde se rozkládá největší olomoucký městský park, se nacházelo předměstí Německý Povel. V souvislosti se stavbou bastionové pevnosti v 18. století však bylo toto předměstí spolu s dalšími olomouckými předměstími a vesnicemi v odstupu asi 800 metrů od kraje pevnostního koliště odstraněno.

Roku 1820 si olomoučtí měšťané vymohli na vojenské správě pevnosti vysázení okrasných stromů a keřů na kolišti mezi Kateřinskou a Terezskou bránou na západním obvodu města, a tak vznikla Rudolfova alej, předchůdce dnešních Smetanových sadů. V letech 1822–23 zde bylo vysázeno na 160 pyramidálních topolů a v dalších letech výsadba pokračovala. Uprostřed aleje byl vystavěn dřevěný kiosek, po roce 1837 adaptovaný na letní restaurační lokál. Roku 1832 získalo Rudolfovu alej do své správy město.

Tento slibný vývoj Rudolfovy aleje byl drasticky přerušen událostmi prusko-rakouské války roku 1866. Podle demoličního reversu muselo být zbouráno a vykáceno vše, co bránilo v rozhledu z pevnostních hradeb. Záhy po uzavření míru v červenci roku 1866 se započalo s obnovou parku. Významným mezníkem ve vývoji tohoto parku je rok 1877, kdy nastoupil do služeb města ve funkci ředitele městských sadů Karel Pohl a setrval v nich až do roku 1919. Za jeho působení prožívaly městské sady zlaté časy. Roku 1879 byla vystavěna budova restaurace na místě dřevěného kiosku, tzv. lázeňský pavilon. Ve stejné době byl před lázeňským pavilonem uprostřed hlavní aleje zbudován bazén s polygonální obrubou a umělým skaliskem s vodotryskem. Z iniciativy Přátel sadů byl roku 1895 naproti lázeňského pavilonu v hlavní aleji vystavěn secesní hudební altán.

V zimě roku 1893 následkem krutých mrazů pomrzly ořešáky a platany ve střední části původně čtyřřadé hlavní aleje. Jejich poškození bylo tak rozsáhlé, že 168 těchto stromů muselo být vykáceno. Zřejmě od této doby je hlavní alej Smetanových sadů lemována pouze dvěma řadami stromů, a to pouze jírovci a lipami.

Roku 1919 byl na vlastní žádost penzionován Karel Pohl a na jeho místo nastoupil tehdy devětatřicetiletý Emanuel Černý. Záhy po jeho nástupu do funkce městská rada na základě Černého návrhu v listopadu 1919 povolila ořezat část korun stromů v hlavní aleji Smetanových sadů v šíři 1,30 metru, jelikož záhony ve střední části aleje již trpěly nedostatkem světla. Tak získala tato 710 metrů dlouhá alej, sestávající z jedné strany z lip a na druhé z jírovců, v podstatě svou dnešní podobu.

Sto metrů za hlavním vchodem do parku stával od roku 1925 pískovcový pomník Bedřicha Smetany, jenž dal také parku název. Jeho autory byli akademický sochař R. Březa a arch. J. Štěpánek. V roce 1967 byl pomník přemístěn na druhý konec aleje nedaleko vchodu z Polské třídy. V roce 2000 se do stávající aleje, která byla prořídlá chybějícími asanovanými stromy, vsadily na základě dotace z programu Státního fondu pro životní prostředí mladé výsadby jírovců – kolem 100 kusů.

informace z "Informační server statutárního města Olomouce"

 

 

Ze současnosti Rudolfovy aleje

  Obnovu 140 let staré Rudolfovy aleje v olomouckých Smetanových sadech naplánovali odborníci na dvě etapy jdoucí pět let po sobě. Dospělé stromy mají vzhledem ke svému stáří a houbovým chorobám větší či menší zdravotní problémy a za určitých povětrnostních podmínek by stromy mohly ohrozit návštěvníky parků. Podle posudků, které vypracovala olomoucká pobočka Hnutí Duha společně s odborníky z univerzit, jsou olomoucké parky a Rudolfova alej zvlášť z biologického hlediska velmi cenné pro některé druhy živočichů. V parcích bylo zjištěno deset druhů netopýrů, 26 druhů brouků a 37 druhů ptáků.První etapa obnovy je připravována od Wolkerovy ulice k restauraci Fontána. Během ní zmizí letos na podzim celkem 146 stromů a na podzim příštího roku bude vysázeno 142 vzrostlých jírovců (lidově kaštanů).

Druhá etapa by měla následovat po pěti letech, a to ve zbývajícím úseku aleje, tedy od restaurace Fontána po Polskou ulici. Tady bude vykáceno celkem 64 stromů a vysazeno 66 nových. V obou případech se počítá s dovozem cca 10 let starých stromů ze zahraničí, protože v ČR školky vzrostlé kaštany nenabízejí. Dobrou zprávou je, že jírovce rostou velmi rychle.

V pondělí 5. 10.  byla zahájena první etapa rekonstrukce Rudolfovy aleje.

 

 

Rekonstrukce Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech v Olomouci

V pátek 15. října vstupuje do finále první etapa rekonstrukce Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech v Olomouci. Brzy ráno dorazí do Olomouce kamion s první padesátkou zhruba dvanáctiletých stromů, určených k vysazení do aleje. Celá tato akce je rozdělena do tří fází, kompletní výsadba sto padesáti sedmi nových stromů bude hotová do tří týdnů. Mladé jírovce maďaly (kaštany), tedy stromy stejného druhu, jaký lemoval promenádu v Rudolfově aleji před kácením v roce 2009, jsou již poměrně dosti vzrostlé. Jedná se o stromy o výšce pět až šest metrů, což znamená, že většina z nich bude už dnes vyšší než lampy veřejného osvětlení v aleji, obvod kmene mají kolem pětadvaceti centimetrů. Stromy, vypěstované v německém Hamburku, jsou mimo to také značně těžké – jeden jírovec váží přibližně dvě stě padesát kilogramů. To znamená, že jejich výsadba bude technologicky poměrně náročná a vyžádá si koordinovaný postup přibližně dvou desítek pracovníků. Kamion z Německa přiveze 160 stromů postupně natřikrát, vždy v pátek ráno a zaměstnanci Výstaviště Flora Olomouc budou pak od pátku přes celý víkend stromy sázet.

Hodnota zakoupených jírovců včetně jejich dopravy z Německa do Olomouce je přibližně 1,4 milionu korun. Náklady na výsadbu dosahují částky 1,7 milionu korun a celková cena první etapy obnovy Rudolfovy aleje, tedy cena za loňské vykácení starých stromů, nákup stromů nových a jejich výsadbu, je 6,7 milionu korun. V této kalkulaci je zahrnut také zisk z prodeje vloni vykáceného dřeva.

Nová Rudolfova alej 2016

Důvodem, proč pár let starou alej čeká masivní kácení, je nemoc zvaná slizotoková nekróza, problém známý na různých místech Evropy. Nákaza napadla podle posudku z Mendelovy univerzity asi třetinu stromů.
Zdroj: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/v-rudolfove-aleji-budou-lipy-jeste-letos-sazet-maji-i-olomoucane-20160302.html
Více než dvě stovky jírovců, které musí být kvůli vážné chorobě vykáceny, nahradí lípy velkolisté. Právě tento druh dřeviny doporučili odborníci Radě města Olomouce, která se s jejich doporučením ztotožnila. Mladé lípy se mají v Rudolfově aleji objevit letos na podzim.

S ohledem na odborné vyhodnocení stavu jírovců proto odbor životního prostředí, jako orgán státní správy, vydal rozhodnutí a povolil kácení jírovců. „Nejprve bylo povoleno kácení 28 jírovců. Vzhledem k možnému šíření vysoce agresivní nemoci, však celkový zásah nebylo možné odkládat. Stromy je nutné vykácet všechny do konce března,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Petr Loyka s tím, že náhradní výsadba musí být provedena nejpozději do 30. listopadu letošního roku.

 zdroj informací"Informační server statutárního města Olomouce"

dsc00936.jpgdsc00959.jpgdsc00951.jpg

 

 

 

 

 

 

foto Lála