Jdi na obsah Jdi na menu
 


Olomoucké památné stromy

 

Fotografie všech památných stromů najdete ve fotoalbumu.

BUKY

Charakteristika

Buk lesní je statný opadavý listnatý strom se štíhlým kmenem a pravidelnou vejčitou korunou. dorůstá výšky přes 45 m.Přirozeně se vyskytuje především v biotopech bučin, v Česku tedy v 300 až 100 m.n.m.Na naše uzemí se buk dostal po poslední době leddové cca 3000 až 4000 let př.n.l. Dožívá se 200–400 let, největší exempláře mají objem až 30 kubických metrů. Na volném prostanství začínají buky plodit ve věku 20–40 let. Plodná období se vyskytují nepravidelně ve víceletých intervalech.

V Olomouci rostou 2 buky chráněné jako památné stromy.

Buk u staré vrátnice a Chválkovický buk.

1. BUK U STARÉ VRÁTNICE buk lesní (Fagus sylvatica L.)  

stáří: asi 250 let  

lokalizace -  v areálu a ve vlastnictví Fakultní nemocnice Olomouc.
 Jeden z největších jedinců svého druhu. Buky se dožívají stáří asi 300 let.                                  
                                    dsc02913.jpg           

 

 

 

 

 

 

2. CHVÁLKOVICKÝ BUK  buk lesní (Fagus sylvatica "Atropunicea") červenolistá forma

stáří: asi 250 let

lokalizace - Chválkovická 13, ve vlastnictví Olomouckého kraje, spravuje přísp. org.Klíč veřejnosti nepřístupný
Hodnotný strom, s bohatě větvenou korunou
červenolistá forma buku lesního

dsc03471.jpg
.DUBY

Charakteristika

Strom s mohutně a široce rozložitou, nahoře nepravidelně protáhle polokulovitou korunou, výška okolo 30(–50) m, borka tmavě šedá, popraskaná, výhony lysé, jednoleté větévky jsou červenavě hnědé. Duby jsou dlouhověké, pomalu rostoucí stromy, výjmečně i keře, s tvrdým dřevem. Listy jsou obvykle jednoduché laločnaté, v mírném pásmu většinou v zimě opadávají, v subtropechi stálezelené. Původní rozšíření mírné až subtropické pásmo severní polkoule. Za svou dlouhověkost vděčí velmi tvrdému dřevu a pomalému růstu. Dožívá se kolem 500 let.
 

V Olomouci rostou 3 duby chráněné jako památné stromy.

 Rudolfův dub, Křížkův dóbek a Hromův dub.

1.RUDOLFŮV DUB dub letní (Quercus robur L.)                                                      

stáří: asi 250 let

lokalizace - severní část Smetanových sadů. Jeden z nejstarších olmouckých stromů. pokmenován po arcibiskupovi a arciknížeti Rudolfu Janu Habsburském, který se zasloužil o založení Olomouckých parků

 dsc01799.jpg      

2.KŘÍŽKŮV DÓBEK dub letní (Quercus robur L.) 

stáří: asi 250 let

lokalizace - jihozápadní okraj obce Radíkov Poškozený strom, ve spodní části otevřená dutina, již 3x hořel po zásahu bleskem. Zasazen jako strom vymezující majetkovou hranici rodiny Křížkových.

   dsc03461.jpg                                                         .   

 


   

 

 

3.HROMŮV DUB dub letní (Quercus robur L.) 

stáří: asi 430 let

lokalizace - po polní cestě z Černovíru podél železniční trati, proti proudu Trusovického potoka Zpevňoval hráz dnes již zaniklého Velkého rybníka založeného v roce 1577. Dub roste v prostoru zvaném Strážná bouda, kde původně stálo obydlí baštýře.V únoru 1945 poblíž dubu seskočilo devět amerických letců ze zasaženého letadla Liberator. Na místě je zajal německý wermacht a o jejich osudu není více známo.

dsc01849.jpg

JILM

Charakteristika

Jilm drsný ( horský ) je statný strom se širokou korunou, 30 - 40 m. vysoký se šedohnědou kůrou. Roste v horských polohách. Plody dozrávají na počátku vývinu listů a představují první asimilační orgány. Ve 20 letech může poprvé kvést. Dožívá se 400 let. Jsou však ohroženy grafiózou, proto se vyhledávají a šlechtí odolné kultivary.

V Olomouci roste 1 jilm chráněný jako památný strom.

Jilm na Charkovského ulici.

1.JILM HORSKÝ. ( Ulmus glabra Hudson )

 stáří: 120 - 150 let  

lokalizace - křžovatka Charkovského, kpt.Nálepky a Dukelská

  dsc01723.jpg
    LÍPY

Charakteristika

Lípa je statný urostlý strom, srdčitá je vysoká 30 m. a velkolistá může dorůst až 40 m. Má vysokou klenutou, upravenou korunu. Kmen má podélně brázditou, rozpraskanou a hustě žebrovitou kůru. Lípy se dožívají až 1000 let.

V Olomouci rostou 2 lípy chráněné jako památné stromy.

Čajkovského lípa a Lípa u Klášterního Hradiska.

 1.ČAJKOVSKÉHO LÍPA lípa velkolistá ( Tilia platyphyllos Scop.)  

 stáří: 250 - 300 let  

lokalizace - Čajkovského ulice

 dsc01831.jpg

2.LÍPA U KLÁŠTERNÍHO HRADISKA lípa srdčitá ( Tilia cordata Mill.)

stáří: asi 250 let

lokalizace - Klášterní Hradisko u skautské klubovny jedna z nejmohutnějších líp srdčitých v regionu, pozůstatek barokní úpravy v okolí Klášterního Hradiska  

dsc01738.jpg      

METASEKVOJE

Charakteristika

Metasekvoje čínská je jehličnan z čeledi tisovcovitých. Do doby jejího objevu se mělo za to, že tento rod rostlin, žijící na konci druhohor a v třetihorách, vyhynul asi před 70 miliony let, neboť byl znám pouze ze zkamenělin. Jedná se tedy o tzv. živoucí fosílii. Je opadavý jehličnatý strom s odděleným samčím a samičím květenstvím. Dorůstá výšky přes 35 m, koruna má úzký pyramidální tvar, větve sahají až k zemi. Kůra je tmavohnědě šedá, brázditá, odlupující se v mládí v tenkých pruzích.
Jehlice jsou opadavé, čárkovité, zploštělé, vyrůstají vstřícně. Zbarveny jsou světle zeleně, před opadem se barví žlutě až červenohnědě. Šištice jsou skoro kulovité, asi 1,5 cm v průměru, zelené, na dlouhých stopkách.
 

V Olomouci rostou 2 metasekvoje chráněné jako památné stromy.

Metasekvoje na Střelnici a Metasekvoje na Nových sadech.

1.METASEKVOJE NA STŘELNICI metasekvoje Čínská.( Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng ).

stáří: asi 60 let

lokalizace -  křižovatka ulic Na Střelnici a Lazecká

  dsc02880.jpg

2.METASEKVOJE NA NOVÝCH SADECH metasekvoje Čínská.( Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng ) 

stáří: asi 60 let

lokalizace -  na ulici Polská, mezi obytnými bloky  

dsc01815.jpg

PLATANY

 Charakteristika

Fosilie platanovitých jsou známy již ze spodní křídy. Z české křídy pocházejí nálezy Credneria bohemica a Platanus laevis. Vrcholu dosáhly platanovité v třetihorách, kdy byly hojně rozšířeny na velké části severní polokoule. Jednodomé opadavé nebo výjimečně neopadavé mohutné stromy se střídavými jednoduchými listy s dlanitoklanými palisty. Borka se obvykle loupe v charakteristických velkých tenkých plátech.
Na listech a větévkách jsou přítomny stromečkovité nebo hvězdovité chlupy. Pupeny jsou obaleny rozšířenou kápovitou bazí řapíku. Listy s dlouhými řapíky, s jednoduchou a až na jedinou výjimku dlanitě členěnou čepelí s dlanitou žilnatinou a řídce hrubě zubatým okrajem. Rod obsahuje 8 až 11 druhů, rozšířených ne severní polokouli

 

V Olomouci rostou 2 platany chráněné jako památné stromy.

Platany v ASO parku.

1.PLATAN V ASO PARKU 1 platan javorolistý ( Platanus hispanica Mill. ex Münchh ).

 stáří: asi 200 let

lokalizace -  v ASO parku na Střelnici

dsc01764.jpg

2.PLATAN V ASO PARKU 2 platan javorolistý ( Platanus hispanica Mill. ex Münchh ).  

stáří: asi 200 let

lokalizace -  v ASO parku na Střelnici

dsc01770.jpg

  Fotografie všech památných stromů najdete ve fotoalbumu.